سلام علیکم: احتراما به استحضار میرساند:|1-متشکی عنه به موجب عقد نکاح موضوع سند نکاحنامه شماره ..............مورخ .........دفترخانه...........شماره همسر شرعی و قانونی دختر اینجانب میباشد.

2-مدتی است با بروز اختلافات فیمابین متشکی عنه دختر اینجانب را از منزل بیرون نموده و هم اکنون دخترم در منزل اینجانب زندگی میکند.

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.