• نکات کاربردی حقوقی

  اقسام شرکتهای تجاری در ایران ,سایت حقوقی اتهام

  بر طبق ماده 20 قانون تجارت ايران شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است که برای مطالعه مطلب به ادامه مطلب خواهید رفت...
 • نکات کاربردی حقوقی

  تامین خواسته یعنی چه؟

  بخش مرور بر قوانین هر روز در بزرگترین و متفاوت ترین سایت حقوقی ایران : تامین خواسته مواد 108 الی 129 قانون آیین
 • نکات کاربردی حقوقی

  تامین دلیل یعنی چه؟

  بخش مرور بر قوانین متفاوت ترین سایت حقوقی ایران :مواد 149 الی 155 قانون آیین دادرسی مدنی به تامین دلیل اختصاص دارد.تامین
 • نکات کاربردی حقوقی

  دستور موقت یعنی چه؟

  بخش مرور قوانین در متفاوت ترین سایت جرم شناسی ایران مواد 310 الی 325 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور موقت اختصاص
 • نکات کاربردی حقوقی

  کمک حافظه اعسار یعنی چه ؟+نکات خیلی کلیدی

  مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی به اعسار میپردازد.اعسار دو گونه است:
 • فن دفاع حقوقی شماره 1

  مجموعه اصول اساسی ویژه فن دفاع حقوق موکل

  اصل اوّل|حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب
 • گام اول:شاکی کیست؟/متشاکی کیست؟

  چگونه شکایت کنم؟ [از صفر تا صد ]

  گام اول:شاکی کیست؟/متشاکی کیست؟

  برای اینکه بتونیم شکایتی رو برای احقاق حقمون تنظیم کنیم با یه سری اصطلاحات و مفاهیم باید آشنا باشیم که بنده اونها
 • چگونه شکایت کنم؟ [از صفر تا صد ]

  گام دوم: آنچه در مورد تعریف جرم باید بدانید

  ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که هر رفتاری اعم از فعلترک  و ترک فعل که در قانون برای آن
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

نکات کاربردی حقوقی

اقسام شرکتهای تجاری در ایران ,سایت حقوقی اتهام

بر طبق ماده 20 قانون تجارت ايران شركتهاي تجارتي بر هفت قسم است که برای مطالعه مطلب به ادامه مطلب خواهید رفت...

 


1- شركت سهامي:
شركتي استكه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمي سهام آناست

2- شركت با مسئوليت محدود:
شركتي استكه بين دو يا چند نفر براي امور تجارتي تشكيل شده و هريك از شركا بدون اينكه سرمايهبه سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروضو تعهدات شركت است.

3- شركت تضامني:
شركتي استكه در تحت اسم مخصوص براي امور تجارتي بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامني تشكيلمي شود. اگر دارايي شركت براي تاديه تمام قروض كافي نباشد هر يك از شركا مسئولپرداخت تمام قروض شركت است.

4- شركت مختلط سهامي:
شركتي استكه در تحت اسم مخصوصي بين يك عده شركاي سهامي و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل ميشود. شركا سهامي كساني هستند كه سرمايه آنها به صورتسهام يا قطعات سهام متساوي قيمت در آمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه استكه در شركت دارند . شريك ضامن كسي است كه سرمايه او بصورت سهامي در نيامده و مسئولكليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارايي شركت پيدا شود,ضامن مسئوليت آنها درمقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات شركت تضامني خواهدبود.

5- شركت مختلط غير سهامي
شركتي است كهبراي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدونانتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارايي شركت پيدا شود.

6- شركت نسبي:
شركتي است كه براي امور تجارتي تحت اسم مخصوصي بيندو يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركا به نسبت سرمايه اي است كه در شرمتگذاشته اند.

7- شركت تعاوني:
شركتي استاز اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به منظور رفع نيازمنديهاي مشترك و بهبود وضع اقتصادي واجتماعي شركا از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان و تشويق پس انداز موافقاصولي كه در اين قانون مصرح است تشكيل مي شود وداراي اقسام گوناگوني است :
شركت تعاوني توليد, شركت تعاوني مصرف , شركتتعاوني روستايي, شركت تعاوني صيادان ,شركت تعاوني مسكن

انواع شركتهاي سهامي:

موجب ماده 4 قانون تجارت شركتهاي سهاميبر دو نوع است:

نوع اول - شركتهايسهامي عام:شركتهاييهستند كه موسسين آنها قسمتي از سرمايه شركت را از طريق فروش سهام به مردم تا مين ميكنند.

نوع دوم - شركتهايسهامي خاص : شركتهايي هستند كه تمامسرمايه آنها در موقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تا مين مي گردد

تفاوتهاي عمده شركتهاي سهامي عام با شركتهاي سهاميخاص:

1- قسمتي از سهام شركت سهاميعام در مرحله تاسيس به مردم عرضه مي شود در حاليكه سهام شركتهاي سهامي خاص به طوركلي بايد توسط موسسين تامين گردد (ماده 4)
2-
تعداد شركا در شركت سهامي عام حداقل 5 نفر و در شركتهاي سهامي خاص 3نفر خواهد بود (مواد 3 و 107)
3-
سرمايه شركت سهامي عام در هنگام تاسيس حد اقل 5 ميليون ريال و درمورد شركت سهامي خاص حد اقل يك ميليون ريال مي باشد (ماده 5 )
4-
مبلغ اسمي سهام در شركتهاي سهامي عام نبايد از دههزار ريال بيشتر باشددر حاليكه در شركت سهامي خاص اين حد وجود ندارد (ماده 19)
5-
شركت سهامي عام مي تواندتحت شرايط مندرج در قانون تجارت به انتشار اوراق قرضه اقدام نمايد در حاليكه درمورد شركت سهامي خاص چنين مجوزي پيش بيني نشده است( ماده 51)
6-
در مورد افزايش سرمايه در شركتهاي سهامي عامپرداخت مبلغ اسمي سهم بايد به نقد باشد در حاليكه در شركتهاي سهامي خاص به غير ازنقد نيز مجاز است (تبصره 1 ماده 158)

.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 • اندازه قلم
محتوای بیشتر در این بخش: تامین خواسته یعنی چه؟ »

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.