• نکات کاربردی انواع جرایم

  افترا چیست؟

  الف)افترا افترا به معنی بهتان تهمت زدن وبه دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن میباشد.ریشه لغوی این واژه ((فری)) و
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  جرم توهین

  جرم توهین یکی از جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص محسوب میشود که در فصل پانزدهم (( قانون تعزیرات)) مصوب سال 1375 تحت عنوان
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم آدم ربایی

  آدم ربایی جرمی است که در آن انسانی (غیر از نوزاد) را بر خلاف میل و رغبت او و با سو نیت
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم افترا

  مفتری به کسی اطلاق میشود که با دروغ و صحنه سازی به منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم ایراد صدمه بدنی عمدی

  در تعریف جرح گفته اند: جرح صدمه ای است که موجب ضایعه عضوی نسجی یا بافی در بدن گردد و با استفاده
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم تدلیس در نکاح

  عنصر قانونی جرم تدلیس در نکاح ماده 647 قانون مجازات اسلامی میباشد. عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح به صورت فیزیکی مثبت
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم ترک انفاق

  عنصر قانونی جرم ترک انفاق ماده 642 ق.م.ا میباشد.
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم توهین و فحاشی

  دکتر میرمحمد صادقی در تعریف توهین میگوید :توهین از لحاظ لغت از ریشه وهن گرفته شده و به معنی سست کردن ضعیف
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم خیانت در امانت

  دکتر محمد صادقی در تعریف جرم خیانت در امانت میگوید استعمال ،تصاحب تلف یا مفقود نمودن توام با سو نیت مالی که
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم سرقت تعزیری

  در سرقت مسلحانه گرم یا سرد بودن سلاح یا پر و خالی بودن آن ملاک نیست و در هر دو حالت وصف
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم سرقت حدی

  در تحقق جرم سرقت وجود سه عنصر قانونی مادی و معنوی ضروری است.وفق ماده ی 197 قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت است
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم قذف (اسناد زنا)

  دکتر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق ،ذیل واژه قذف آورده است اسناد زنا یا لواط است به شنونده غایب به شرط اینکه:
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم لواط

  نزدیکی و مواقعه بین دو انسان مذکر را لواط میگویند تفخیذ بین دو مرد نیز لواط محسوب میشود.
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم نشراکاذیب

  نسبت دادن یک عمل خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوق به قصد اضرار به دیگری را نشر اکاذیب میگویند.
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در جرم کلاهبرداری

  دکتر میرمحمد صادقی در تعریف کلاهبرداری میگوید کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سو نیت به
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  دیه

  دیه(ج.دیات)کهدر فارسی به آن خونبها گویند و از ریشه ((ودی)) به معنی رد کردن است در فقه اسلامی عبارت از مالی است
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  شراکت درجرم

  از دیدگاه حقوقدان شرکت در جرم همکاری و مساعدت چند نفر با هم در عملیات اجرایی تشکیل دهنده جرم است که به
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  موانع اجرای قصاص

  منظور از موانع اجرای قصاص عواملی هستند که اجرای قصاص را به طور موقت با مانع مواجه میسازند.اهم این موارددر (( قانون مجازات
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  در دفاع مشروع

  مستند قانونی ماده 155 و 156 ق.م.ا 1390|هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس و ناموس مال یا ازادی خئد یا دیگری
 • نکات کاربردی انواع جرایم

  جرم زنا

  ماده 63 ق.م.ا. در تعریف زنا بیان میدارد زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتا حرام است
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20

نقشه سفر

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

بیمه سفر

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

وعده های غذایی

این یک متن نمونه برای سایت خبری بامداد می باشد . شما می توانید با مراجعه به بخش کنترل پنل جوملا این متون را حذف یا ویرایش نمایید .

راهنما

نکات کاربردی انواع جرایم

در دفاع مشروع

مستند قانونی ماده 155 و 156 ق.م.ا 1390|هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس و ناموس مال یا ازادی خئد یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب نمیشود ولی ضامن دیه خواهد بود.

شرایط تجاوز:

تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد.

خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

تجاوز غیر مشروع و غیر قانونی باشد.

تجاوز بدون توسط به قوای دولتی یا عدم تاثیر دخالت آنان غیر قابل دفع باشد.

شرایط دفاع:
 دفاع ضرورت داشته باشد.

دفاع مستند به قرائن معقول باشد.

دفاع بیش از حد لازم نباشد.

نکته مهم :

با توجه به مواد قانونی جدید و تغییرات ایجاد شده در مقایسه با قانون 1370 مشخص میگردد که قانونگذار جدید شرط متناسب بودن دفاع در برابر خطر و تجاوز (ظاهراً) برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانسته و در مقابل تاکید مضاعفی بر ضرورت داشتن دفاع و دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط اصلی تحقق دفاع مشروع داشته است. با این حال رعایت تناسب دفاع با حمله را بر اساس قانون 1370 در این مجموعه نیز آوردیم و باید در آزمون به این موضوع توجه شود.

موضوع تجاوز:

تجاوز به نفس خود یا دیگری

تجاوز به عرض خود یا دیگری

تجاوز به ناموس خود یا دیگری

تجاوز به مال خود یا دیگری

تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری

شرایط تجاوز:

تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع باشد.

تجاوزی که در گذشته انجام شده باشد جنانچه بعدا به آن پاسخ داده شود انتقام است نه دفاع!

همچنین همین قدر قریب الوقوع بودن خطر با دلایل کافی پیش بینی شود میتوان در مقابل آن از دفاع مشروع استفاده کرد.

خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد یا دیگری صورت نگرفته باشد:

این شرط طبق قانون 1370 پیش بینی نشده بود پس اگر کسی دیگری را مورد حمله قرار دهد و در مقابل دفاع او به دفاع مشروع استناد کند قابل پذیرش نخواهد بود.

تجاوز غیر مشروع یا غیر قانونی باشد:

تجاوز باید فاقد وصف قانونی باشد و اگر طبق قانون تجاوزی صورت گیرد نمیتوان در مقابل آ« به دفاع مشروع متوسل شد. لذا دفاع در برابر مامورین دولتی امکان پذیر نیست مگر در موارد مشخص شده در قانون .

تجاوز بدون توسل به قوای دولتی یا تاثیر دخالت آنان غیر قابل دفاع باشد.

اگر تجاوزی به نحوی قابل دفع باشد مثل اینکه توسل به قوای دولتی برای دفاع آن ممکن گردد در این مورد دفاع مشروع وجود نخواهد داشت.

دفاع ضرورت داشته باشد:

یعنی به عبارتی تنها طریقی برای دفع تجاوز انجام شده دفاع در مقابل آن باشد.

دفاع مستند به قرائن معقول باشد:

یعنی خطر به حدی قریب الوقوع باشد که نوعا در صورتی که جلوی آن گرفته نشود منجر به تعرض فرد متجاوز خواهد شد.

دفاع متناسب با حمله باشد:

یعنی بین صدمه احتمانی ناشی از تعرض و صدمه ای که برای پرهیز از آن ارتکاب جرم ضروری است ارتباطی منطقی داشته باشد نه اینکه مقابله به مثل یا متمایل مد نظر مقنن باشد.

دفاع بیش از حد نباشد:

یعنی پس از اتمام تجاوز یا تسلط و مهار کردن مهاجم ضرب  یاجرحی بر وی وارد نسازد.

موضوع دفاع:

تجاوز به نفس نفس خود یا دیگری: منظور تمامیت وجودی است که مرکب از جسم و روان میباشد مانند قتل

تجاوز به عرض و ناموس خود یا دیگری:

یعنی تعرض به حیثیت و شرافت آدمی؛تعرض به عرض کمتر از به ناموس است مانند بوسیدن لمس کردن ...

تجاوز به مال خود یا دیگری:

یعنی هر اقدامی که به تخریب مال یا ایجاد عیب و نقصان در مال یا بردن آن منجر شود.

تجاوز به آزادی تن خود یا دیگری:

یعنی هرگونه اقدام در جهت محدود کردن آزادی فردی از طریق بازداشت و حبس و ... را گویند.

نکات :

دفاع از نفس و ناموس و عرض و مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئولیت دفاع از وی بر عهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد،هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است.فرد در برابر تهاجم نامشروع تکلیفی بر فرار ندارد اگرچه امکان فرار داشته باشد زیرا دفاع حق است و استفاده از آن جایز است.

دفاع مشروع در برابر ماموران :دفاع در برابر مامورین دولتی که در حال انجام وظیفه هستند جایز نیست.

اصل :استثنا:اگر قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارچ شوند. اگر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب:قتل ،جرح ،تعرض به عرض،یا ناموس یا مال گردد،دفاع در برابر آنان جایز خواهد بود.پس دفاع در برابر ضرب و تعرض به آزادی تن مشمول این بند نخواهد بود.

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 • اندازه قلم
محتوای بیشتر در این بخش: « موانع اجرای قصاص جرم زنا »

آنچه در مورد سایت اتهام باید بدانید...

وبگاه حقوقی اتهام نسخه چهارم!  یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی در زمینه ی حقوق جزا و جرم شناسی است. این تارنما با هزینه ای بالغ بر 5 میلیون تومان با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی-کیفری طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است.سایت اتهام سایتی خصوصی بوده و وابسته به هیچ ارگان یا نهاد دولتی و غیر دولتی نمیباشد. کلیه حقوق مطالب سایت متعلق به نویسنده ی آن مطلب میباشد.همکاری با سایت اتهام به صورت داوطلبانه بوده و به منزله استخدام در سایت اتهام نمیباشد فلذا برای کاربران فعال سایت گواهی فعالیت صادر خواهد شد.