موسسه ی حقوقی اتهام زیر مجموعه موسسه حقوقی چتردوراندیشان به شماره ثبت 348 موسسه ای غیر تجاری شناخته میشود با هدف انجام خدمات زیر در خدمت مراجعین محترم میباشد.

ارائه خدمات حقوقی اعم از مشاوره حقوقی و وکالت در کلیه زمینه های حقوقی و کیفری

ارجاع پرونده های حقوقی و کیفری و ... به وکلای متخصص پایه یکم دادگستری جهت عقد قرارداد وکالت ،تعیین وکیل ،تفویض وکالت،به وکیل یا وکلای عضو موسسه

ارائه خدمات داوری و میانجیگری

انعقاد هرگونه قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از حقوق عمومی و خصوصی از جمله بانک ها و موسسات مالی

انجام امور پژوهشی و آموزشی در زمینه های حقوقی از ارائه ی جدید ترین مقالات حقوقی و ارائه نکات کاربردی جرایم